Om oss  

Vi tillverkar framför allt fritidshus, men på senare år har det även blivit större efterfrågan på året runt hus. Lindalens Trä & Timmerhus har kunskapen och resurserna för att form anpassa timmerhus helt efter dina önskemål. Vi ställer gärna upp och vidareutvecklar dina idéer. Det finns även möjlighet att bygga till ditt befintliga timmerhus.

Knuttimrade hus har byggts i många hundra år och i dag ser vi en ökad efterfrågan på dessa hus. Dagens timmerhus är i grunden byggda på samma vis som förr, fast bättre. Förändringen ligger i en anpassning till dagens krav på funktion och tillgång till nya material, bland annat bättre isoleringsmaterial. Men timmerhusen byggs nu liksom tidigare stock för stock med exakt inpassning. Våra hus tillverkas i 70 och 95 mm furu, alltifrån lekstugor till året runt hus. Timret hyvlas fram med dubbel spont och fasade kanter.

Standard eller Special

Att bygga i timmer ger ökat utrymme för egna idéer. Lindalens Trä & Timmerhus erbjuder standardtyper, men vår tillverkning är inte bunden av färdiga element eller serieproduktion - så ändra gärna! Vi bygger också efter beställarens ritning eller omarbetar standardtyper enligt önskemål. Vi har även lösningar för att göra utbyggnader till ditt befintliga timmerhus.

Kundanpassat & Attefalls-hus

Vi ställer även upp med att kundanpassa just erat Attefalls-hus eller fritidshus ta kontakt med oss för mer tips och råd till ert nya boende. Vill man bygga ut sin befintliga timmerstuga har vi lösningar för detta. Vi tillverkar även timrade vindskydd, bänkar och eldstäder. Vi har under årens lopp även gjort många specialbyggen såsom receptionsbyggnader till campingplatser, restauranger etc.

Lindalens Bygg process

Välj hus

Välj ett standard hus eller specialdesigna ditt hus

Beställ leverans

När grundarbetet är färdigt så kommer vi med huset

Montering

Låt vår partner montera ditt hus eller välj en lokal byggare

Klart

Nu kan du njuta av ditt Timmerhus i många år framöver.

Attefall & Facebook

  • Lindalens Attefallhus
Attefallhus

Om Attefallhus

Ett attefallshus är en större stuga som inte kräver bygglov om ytan underskrider 25kvm och ej överstiger 4m från mark till taknock. Våra stugor behöver du därför inte söka bygglov för att montera, däremot krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked. Du kan läsa mer om detta här på Boverkets webplats. Hos Lindalens Timmerhus kan du välja mellan olika utformning och storlek.

Våra kunders omdömen  

Ring oss, vi hjälper dig att välja ditt timmerhus 0702068042

Kontakt information